Työkalupakki

Työkalupakki on tarkoitettu kylien kehittämistoiminnassa mukana oleville käytännön apuvälineeksi. Työkalupakki soveltuu erityisesti kyläyhdistysten tarpeisiin mutta myös muille kehittämistoimintaa harjoittaville tahoille. Työkalupakki on jaoteltu erilaisiin otsikoihin, joiden alta pääsee edelleen eri yhteistyökumppaneiden ja viranomaistahojen sivustoille. Tärkeimmät asiakohdat on lisäksi linkitetty.

TYÖLLISTÄMINEN JA PALKANMAKSU:
Palkka.fi (https://www.palkka.fi) on tarkoitettu pientyönantajille kuten pienyrityksille ja kotitalouksille sekä erilaisille yhdistyksille ja järjestöille. Palvelu soveltuu palkanlaskentaan, jossa työntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 15 henkeä. Työministeriö (http://www.mol.fi) vastaa työ- ja maahanmuuttopolitiikan linjauksista ja toimeenpanosta. Työministeriö kehittää työelämän toimivuutta ja edistää työllisyyttä. Tavoitteena on alentaa rakenteellista työttömyyttä, torjua syrjäytymistä sekä varmistaa osaavan työvoiman saatavuus. Työn tuottavuutta pyritään parantamaan laadullisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä aktiiviselle työperusteiselle maahanmuuttopolitiikalle sekä lisätä yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN:
Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä ja toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Suomen Kylien materiaalipankista löydät kaikille kylätoimijoille tarkoitettua hyödyllistä materiaalia.  Patentti- ja rekisterihallitus (http://www.prh.fi) Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriasiainyksikkö käsittelee yhdistysten perus, muutos- ja purkautumisilmoitukset, tekee yhdistyksen sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastukset, antaa asiakkaille juridista neuvontaa sekä otteita ja todistuksia luetteloista, rekisteristä ja asiakirjoista. Yhdistysrekisterissä on noin 122 000 yhdistystä.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN:
Suomen Yrittäjät (http://www.yrittajat.fi) on jäsenmäärältään Suomen suurin elinkeinoelämän järjestö ja sillä on 417 paikallisyhdistystä, 21 aluejärjestöä, 49 toimialajärjestöä ja yli 90 000 jäsenyritystä. Osuuskunta Pellervo (http://www.pellervo.fi/osuuskunta) sivustoilta saat tietoa ja palveluita uusosuuskuntatoimintaan.