12.6. 2021 Avoimet Kylät, valtakunnallinen tapahtuma verkossa

Avoimet Kylät –tapahtuma toteutetaan jälleen lauantaina 12. kesäkuuta 2021 – digitaalisesti verkossa ja entistä isompana.

Avoimet Kylät -päivä toteutetaan viime vuoden tapaan verkkotapahtumana. Kylä voi julkaista Avoimet Kylät -päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin, ulkoilureittejään ja retkikohteitaan. Paikallinen kynäilijä voi kirjoittaa tarinan blogiin, podcastissa voi olla kylän vanhimman haastattelu tai muistelmia kylän toiminnasta. Sisältö on vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on julkaisuluvat tekijältä. Kanavien linkit kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tapahtumakartalle.

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääkanavat ovat kylien omat verkkosivut ja Facebook-kanavat. Kylät julkaisevat tuotetun digimateriaalin omille kanavilleen tapahtumapäivänä. Kartalle merkittävä linkki voi olla myös esimerkiksi ohjaus kylän verkkosivustolle, podcast-alustalle tai kuvagalleriaan. Toki esimerkiksi kuvagalleriat, podcastit ja videot voi valmistella etukäteen, ja julkaista vaikka jo edellisenä päivänä alempana mainituille hästäg-tunnisteilla. Vanhempikin kylävideo on mainio juttu, uutta ei tarvitse lähteä kuvaamaan. Aiempina vuosina kuvattuja tapahtumavideoitakin voi jakaa, ja muistella millaista toiminta oli ennen koronaa. Jos linkki ohjaa Facebook-sivulle tai -ryhmään, sen olisi syytä olla kaikille avoin, ei suljettu sivu tai ryhmä johon on lähetettävä liittymispyyntö. Avoin toiminta tuo sivulle niitä, jotka haluavat ensin tutustua kyläänne virtuaalisesti. Kannattaa tarkistaa myös eViljo-sivujen ajankohtaisuus, ja niiden linkkaaminen kartalle yhtenä vaihtoehtoisena toteutusmuotona.

Retkeilyreittejäkin voi linkittää, kunhan niillä liikkuminen voidaan toteuttaa tapahtuma-ajankohdan alueellisten AVI:n rajoitusten mukaisesti. Tapahtumien turvallisuus on järjestäjän vastuulla.

Avoimet Kylät -teemoina ovat tänä vuonna erityisesti maallemuutto ja lähimatkailu. Somessa käytämme hästägejä #AvoimetKylät #TeeSeKylillä ja #MaalleAsumaan. Onko teidän kylällänne vuokrattavaa asuntoa, tai asuntoja myynnissä? Suomen Kylät rykannustaa valtakunnallisesti mukaan tapahtumaan kylien lisäksi kaikkia Suomen kuntia, jotka voivat markkinoida esimerkiksi kylien tontteja ja asuntoja.

Avoimet Kylät -päivän verkkototeutukseen voi osallistua matalalla kynnyksellä. Tärkeintä on, että saadaan Keski-Pohjanmaan upeat kylät ja niiden ihmiset esille turvallisesti myös korona-aikana. Mitä hyvää meillä on, miksi pysymme täällä, miksi muidenkin kannattaa tulla juuri tänne, olla, elää ja asua?

Sanonta sanoo, oppia ikä kaikki, joten nyt on hyvä aika ottaa digitaidot haltuun kylille! Aikaa suunnitteluun ja toteutukseen on vielä runsaasti. Osoitteesta avoimetkylat.fi löytyy valmista materiaalia päivän markkinointiin kylien ja kuntien omissa kanavissa. Samasta paikasta löydät vielä vuoden 2020 kartan ja sinne linkatut kohteet. Käy kurkkaamassa!

Suomen Kylät tuottaa päivästä lehdistötiedotteita ja radiomainontaa toukokuun alussa. Samana päivänä on jälleen myös PTY:n Kyläkauppapäivä, jonka kanssa tehdään yhteistyötä.

Ilmoittautumiset Sanna Kaattari, p. 040 6896 200, sanna.kaattari(at)kpkylat.fi. Voit myös pyytää sähköisen ilmoittautumislinkin.

Jäsenmaksulaskut ja kevättiedote 2021

Jäsenmaksulaskut vuodelle 2021 sekä kevättiedote on postitettu eilen. Olethan yhteydessä sihteeriin, jos kirje ei löydä perille tai yhdistyksenne yhteystiedot ovat muuttuneet.

Kevättiedote on ladattavissa pdf-muotoisena tästä.

Nyt on aika hakea Keski-Pohjanmaan vuoden 2021 kyläksi

Haemme vuoden 2021 kylää avoimella haulla

Lähettäkää siis meille video, tarina, laulu, kuvakollaasi tai mikä tahansa sellainen hakemus, josta käy ilmi kylänne ainutlaatuisuus sekä se, miksi juuri teidän kylänne voisi olla Keskipohjalainen vuoden 2021 kylä: aktiivinen, eläväinen, yhteisöllinen, suunnitelmallinen, kehittyvä. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää virallinen hakemuslomake, jonka voit pyytää Esa Erkkilältä. Hakijan tulee olla jokin kylän yhdistyksistä.

Lähettäkää hakemukset viimeistään perjantaina 05.03.2021 mennessä osoitteella esa.erkkila@kotinet.com.

Hakijoiden joukosta valitsemme Keski-Pohjanmaan vuoden 2021 kylän, jonka hakemus täydennettynä lähetetään Suomen Kylät ry:n valtakunnalliseen vuoden kyläkilpailuun.

eViljon tiedote järjestöille

eVILJO

Tärkeä tiedote yhdistyksille ja järjestöille!

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun.

Töitä Suomesta

Tiedoksenne että uusin kumppanuutemme Töitä Suomesta Oy sai
y-tunnuksensa tänään. Tunnustelut palvelutarpeesta aloitettiin jo
viime hallituskaudella yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa, kun
maaseudun työvoimapula paheni pahenemistaan ja samaan aikaan
valmisteltiin kasvupalvelu-uudistusta. Nyt yhtiö pääsee ensi
töikseen vastaamaan maatilojen kausityövoimapulaan.

Viime viikon kyselymme kautta töitäsuomesta.fi -palvelussa on
verkostoistamme jo 50 työvoimapalveluiden asiantuntijaa – ja lisää
mahtuu.

Kiitos jos jaatte tätä tuoretta tiedotetta kanavissanne!https://www.mtk.fi/-/toitasuomesta_oy

T. Petri

https://www.mtk.fi/-/toitasuomesta_oy

Hae ansiomerkkejä kylänne toimijoille

Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöt voivat palkita toimijoitaan ansiomerkeillä.

Ansiomerkkejä on saatavilla pronssisena, hopeisena ja kultaisena. Niissä on pidikkeenä tupella varustettu neula.
Hakemukset voi lähettää osoitteeseen lehti@kpkylat.fi, tai esa.erkkila@kotinet.com.

Pronssinen: Vähintään 6 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. Myöntöoikeus kyläyhdistyksillä, kylien maakunnallisilla yhteenliittymillä, toimintaryhmillä ja Suomen kylät ry:llä.

Hopeinen: Vähintään 12 vuotta erityisen ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. Myöntöoikeus kylien maakunnallisilla yhteenliittymillä, toimintaryhmillä ja Suomen Kylät ry:llä. Kyläyhdistyksen hakiessa ansiomerkkiä, hakemuksessa tulee olla maakunnallisen yhteenliittymän tai toimintaryhmän puoltava lausunto.

Kultainen: Erityisen painavat ansiot paikalliskehittämisessä. Ei varsinaista vähimmäisaikarajaa, mutta myönnetään hyvin säästeliäästi. Myöntöoikeus Suomen Kylät ry:n hallituksella. Hakijana voi olla kylien maakunnallinen yhteenliittymä tai toimintaryhmä. Kyläyhdistyksen hakiessa ansiomerkkiä, hakemuksessa tulee olla maakunnallisen yhteenliittymän tai toimintaryhmän puoltava lausunto. Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi ja maaseututoimijoiksi nimettäville henkilöille myönnetään samassa yhteydessä kultainen ansiomerkki.

Kylätoiminnan viirin käyttötarkoitus on olla huomionosoitusväline merkkipäiviä, vierailuja ja muita vastaavia tilanteita varten. Viirin myöntämisen perusteena on aina selkeä, arvostusta herättävä yhteys paikalliseen kehittämiseen.

Hinnat (sis. postikulut): Pronssinen ansiomerkki: 30 euroa Hopeinen ansiomerkki: 60 euroa Kultainen ansiomerkki: 100 euroa Viiri: 30 euroa

Avoimet Kylät 13.6. 2020

Avoimet Kylät –tapahtuma toteutetaan verkossa!

Suomen Kylät ry:n hallitus päätti 7.4. kokouksessaan, että Avoimet Kylät päivä toteutetaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi verkossa diginä. Avoimet kylät -päivä on vuoden 2020 suurin verkossa toteutettava maaseututapahtuma.

Käytännössä Avoimet Kylät päivä toteutetaan sovitusti 13. kesäkuuta, mutta toteutuksessa kylät käyttävät materiaalin julkaisuun erilaisia verkkopalveluita. Kaikki materiaali julkaistaan verkkoon yhden päivän aikana, jotta kylille saadaan maksimaalinen näkyvyys tapahtumasta somessa, mutta myös perinteisessä mediassa. Kylä voi julkaista Avoimet Kylät päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin verkkolyhennelmän. Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on olemassa julkaisuluvat tekijältä. Tapahtumaa varten voi myös kuvata uuden videon ja tähän on tulossa Suomen Kylien toimesta webinaari laadukkaan mobiilivideon tekemisestä. Suomen Kylät julkaisee myös toisen webinaarin, jossa käydään läpi podcastin tekeminen kotioloissa. Avoimet Kylät päivän yhtenä teemana on ulkoilu. Tavoitteena on esitellä kylien ulkoilu- ja liikuntapaikkoja verkossa, jotta ihmiset tietävät millaisia ulkoilumahdollisuuksia kyliltä löytyy.meronsa

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääasiallinen julkaisukanava on Facebook, jonne kylät julkaisevat materiaalin omille sivustoilleen. Tavoitteena on myös, että kylät innostuvat luomaan pysyvän kanavan tiedonvälitykseen ja kylien markkinointiin. Suomen Kylät julkaisevat pienen ohjevideopaketin, jossa käydään läpi kuvien ja videoiden lataaminen Facebook-palveluun.

Muitakin kylän käytössä olevia kanavia voi käyttää päivän toteutuksessa, mikäli sellaisia on jo olemassa. Materiaalit ladataan kylien omiin kanaviin, jonka jälkeen ne linkataan valtakunnalliselle Avoimet Kylät -kanavalle Facebookiin. Kaikki materiaali pyritään linkkaamaan myös Avoimet Kylät karttasovellukseen, jolloin eri kylien sisältöön pääsee helposti tutustumaan linkeistä.

Päivän tavoitteena on näyttää kylien digiosaamista ja sopeutumiskykyä poikkeusoloissa. Avoimet Kylät -päivän verkkototeutukseen voi osallistua matalalla kynnyksellä, joten päivään odotetaan kaikkien aikojen suurinta kylien yhteismäärää. Suomen Kylät ry toimittaa keskitetysti valmista materiaalia, kuten logot ja kuvia päivän ennakkomarkkinointiin.

Päivästä ja sen toteutustavasta tiedotetaan mediaa virallisesti huhtikuun aikana. Ohjeistusta tarkennetaan ja toteutusta kehitetään vielä siihen asti. Tavoitteena on saada tapahtumalle ja kylien verkkotempaukselle valtakunnallista näkyvyyttä. Mediatiedotteeseen tarvitaan myös mukaan esimerkkikylä, joten jos teillä on jo kehitteillä toimintasuunnitelma verkossa toteutettavaan tapahtumaan, olkaa yhteydessä anssi.ketonen@suomenkylat.fi. Saatte mediatiedotteen myös maakunnalliseen käyttöön muokattavaksi ja jaettavaksi medialle.

Anssi Ketonen
Viestintäsuunnittelija
Suomen Kylät
045 249 1162

Haemme vuoden kylää avoimella haulla.

Lähettäkää siis meille video, tarina, laulu, kuvakollaasi tai mikä tahansa sellainen hakemus, josta käy ilmi kylänne ainutlaatuisuus sekä se, miksi juuri teidän kylänne voisi olla Keskipohjalaiset vuoden 2019 kylä. aktiivinen, eläväinen, yhteisöllinen, suunnitelmallinen, kehittyvä Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää virallinen hakemuslomake. Hakijan tulee olla jokin kylän yhdistyksistä.

Lähettäkää hakemukset viimeistään 13.4. 2019 mennessä osoitteella lehti@pkylat.fi, tai esa.erkkila@kotinet.com.

Liitteenä hakemuskaavake

Hakijoiden joukosta valitsemme kylän, jonka hakemus täydennettynä lähetetään Suomen kylätoiminnalle

syystiedote 2018

KP-Kylät tiedotuslehti 2020 ei ilmesty

Keskipohjalaiset Kylät ry:n kevään tiedotuslehti ei tänä vuonna ilmesty Koronaviruspandemian vuoksi. Päätämme myöhemmin siirtyykö lehden julkaisu syksyyn, vai ensi kevääseen.